Thursday, 13/05/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đại Nài
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916195788
  • Email:
   ducloanthang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941085668
  • Email:
   thanhtamdainai@gmail.com
 • Đinh Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913298485
  • Email:
   dinhthithuyhd@gmail.com
 • Trương Thị Lệ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí Hội đồng - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987219559
  • Email:
   lehang559@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0949912922
  • Email:
   thuhagv81@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918518840
  • Email:
   kimlien315@gmail.com