Thursday, 13/05/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đại Nài
 • Nguyễn Đình Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948056969
  • Email:
   dinhle77qt@gmail.com
 • Lê Thị Phú Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912233067
  • Email:
   lehuongky@gmail.com
 • Trần Thị Hồng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐ - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948030819
  • Email:
   bongnhi2009@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911626565
  • Email:
   huuluan.lnhl@gmail.com
 • Phạm Hùng Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989344244
  • Email:
   cuongph999@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975025262
  • Email:
   tudungteophuong@gmail.com
 • Trần Thị Xoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976348538
  • Email:
   trantiepxoan@gmail.com
 • Nguyễn Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917641586
  • Email:
   viethoaigv@gmail.com
 • Đinh Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐ - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942627289
  • Email:
   dinhthom12@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947171405
  • Email:
   phamthanhledn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989446788
  • Email:
   nguyentamdn1@gmail.com