Thursday, 13/05/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đại Nài
 • Hồ Anh Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0912369997
  • Email:
   anhbao06@gmail.com
 • Võ Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968293929
  • Email:
   bocubi2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966199279
  • Email:
   hoanthcskytien@gmail.com
 • Phan Quang Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0818156682
  • Email:
   phan.quanglam3@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Mận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ Công - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0847773885
  • Email:
   thuyman79@gmail.com
 • Trần Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977074595
  • Email:
   csdainai@gmail.com
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941490788
  • Email:
   tuannhac@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911096566
  • Email:
   minhdainai@gmail.com
 • Đinh Thị Vũ Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912429698
  • Email:
   dinhvuhoaht@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Tổ phó
  • Điện thoại:
   0912887798
  • Email:
   thuthao1179@gmail.com