Thứ năm, 13/05/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đại Nài
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng văn phòng, Thư viện
  • Điện thoại:
   0919195331
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916195788
  • Email:
   ducloanthang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941085668
  • Email:
   thanhtamdainai@gmail.com
 • Nguyễn Đình Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948056969
  • Email:
   dinhle77qt@gmail.com
 • Lê Thị Phú Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912233067
  • Email:
   lehuongky@gmail.com
 • Trần Thị Hồng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐ - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948030819
  • Email:
   bongnhi2009@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945417786
  • Email:
   oanhlhph@gmail.com
 • Phạm Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0813232277
  • Email:
   hoanghiadn@gmail.com